You are here:
SKU: 8507

Zdjelice za mjerenje

7,80 

Zdjelice za mjerenje – Radi se o kompletu od 4 metalne posudice s drškom čije se dubine i promjer otvora smanjuju proporcionalno. Koriste se za mjerenje sastojaka kod kuhanja. Kada se napuni do vrha sa sastojcima, te se ta površina izravna od ruba do ruba, najveća posudica može primiti maksimalnu količinu od 250 ml. Na njezinoj stranici označeno je ¼, ½ i ¾ na pripadajućim mjestima. Druga posudica maksimalno može primiti 125 ml, što je pola prve posudice. Treća posudica sadrži maksimalno 80 ml ili jednu trećinu prve posudice. Četvrta posudica prima 60 ml ili jednu četvrtinu prve posudice. Posudice su poredane po veličini i preko drške povezane metalnim kolutom koji se može skinuti.

Kategorija: