You are here:
SKU: 8123

Šah taktilni drveni

78,00 

Šah taktilni drveni – Radi se o šahu standardne veličine. Komplet uključuje figurice i preklopnu kutiju koja je ujedno i igraća podloga. Slijepima i slabovidnima prilagođene su figurice na način da crne figurice imaju na svom vrhu zaobljeni dio čavla, dok bijele figurice nemaju taj dodatak. I crne i bijele figurice u svom dnu imaju klin koji se umeće u odgovarajuće rupice na igraćoj ploči radi dodatnog učvršćivanja. Rupice se nalaze na sredini svakog polja. Crna polja su uzdignuta od bijelih, tako da se mogu lako prepoznati pod prstima.

Kategorija: