You are here:
SKU: 8208

Rezač tableta

8,00 

Rezač tableta – Rezač lijekova oblikom je plastična preklopna kutijica koja omogućava da se tablete prerežu na polovine ili četvrtine. S unutarnje strane poklopca na sredini nalazi se rezalica, a na donjoj strani ograđeni gumeni ili plastični prostor u obliku trokuta. Kada se rezač otvori, na donju stranu u ograđeni prostor postavlja se tableta koju se želi prerezati. Zatim se rezač zatvara tako da se spusti poklopac s rezalicom. Nakon što se rezač otvori, u ograđenom prostoru nalazi se prepolovljena tableta.

Kategorija: