You are here:
SKU: 8408

Kako pomoći slijepoj djeci

6,70 

Kako pomoći slijepoj djeci – Priručnik je namijenjen roditeljima, njegovateljima, nastavnicima, zdravstvenim djelatnicima i ostalima koji pomažu djeci s oštećenjima vida. Sadrži aktivnosti vezane uz procjenu vida, prevenciju sljepoće, sigurno kretanje, svladavanje svakodnevnih vještina, pripremu za školu ili vrtić i potporu roditeljima.

Kategorija: