You are here:
SKU: 8233

Infracrveni toplomjer za čelo i uho koji govori na hrvatskom jeziku

43,20 

Infracrveni toplomjer za čelo i uho koji govori na hrvatskom jeziku – Ovaj infracrveni toplomjer s govornom jedinicom na hrvatskom jeziku može se koristiti na dva načina. Mjerenje temperature može se vršiti na čelu ili u uhu. Na toplomjeru se nalazi samo jedna tipka. Pritisnite tipku da biste upalili toplomjer. Zatim istu tipku pritisnete još jedanput kako biste izmjerili tjelesnu temperaturu prislanjanjem toplomjera na čelo. Ako želite mjeriti tjelesnu temperaturu iz uha, skinite poklopac kako biste otkrili lijevak za ušno mjerenje i toplomjer će automatski promijeniti način mjerenja temperature odnosno prilagoditi ga za mjerenje iz uha. Nakon 30 sekundi toplomjer će se automatski ugasiti. Ovaj toplomjer je vrlo jednostavan za korištenje neovisno da li su u pitanju djeca ili odrasli.

Kategorija: