Prilagodba radnog mjesta

Prilagodba radnog mjesta je proces koji omogućava ostvarivanje radnih potencijala i ravnopravno uključuje osobe s invaliditetom na tržište rada.

Bliska suradnja s Hrvatskim savezom slijepih omogućuje nam da prilagodbe radnih mjesta budu rezultat znanja djelatnika koji su stručni u području života i rada slijepih i slabovidnih osoba.

Kroz spomenutu suradnju prilagodili smo veliki broj radnih mjesta čime smo stekli veliko iskustvo u tom području.

Prilagodba radnih mjesta za slijepe i slabovidne osobe najčešće uključuje prilagođenu informatičku opremu, a može uključivati i razne druge asistivne tehnologije.

Prema propisima iz Pravilnika o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 145/2020), poslodavac ima pravo na sufinanciranje troškova prilagodbe radnog mjesta i uvjeta rada.

Postupak ostvarivanja tog prava sastoji se od sljedećih koraka:

Poslodavac naručuje izradu plana prilagodbe od nadležnog Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Centar provodi procjenu te donosi nalaz i mišljenje o utvrđenoj potrebi za prilagodbom.

Poslodavac Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom dostavlja propisanu dokumentaciju navedenu u spomenutom Pravilniku putem portala NERA.

Ukoliko su ispunjeni svi uvjeti, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sklapa ugovor s poslodavcem pri čemu se trošak prilagodbe nadoknađuje u visini stvarnih troškova.

Radi što bolje i uspješnije prilagodbe, odnosno kako biste izbjegli nabavu nepotrebnih pomagala i usmjerili se na ona koja su zaista potrebna, nemojte se ustručavati kontaktirati nas za savjet. Djelatnosti naše tvrtke prvenstveno su usmjerene na poboljšanje kvalitete života slijepih i slabovidnih osoba, a kod nas možete nabaviti kompletnu opremu za prilagodbu radnih mjesta osobama s oštećenjem vida.