Pristupačnost i prilagodba

Pristupačnost je vrlo širok pojam koji može obuhvatiti razne skupine ljudi, kao i osobe s invaliditetom, a daje nam uvid u to koliko su neki objekti ili sadržaji upotrebljivi određenoj populaciji.

Tako primjerice, možemo govoriti o pristupačnosti neke zgrade osobama s oštećenjem vida ukoliko ona sadrži taktilne površine, orijentacijske planove ili Brajične natpise i oznake. O pristupačnosti radnog mjesta možemo govoriti ukoliko je ono, uz pomoć pomagala i asistivnih tehnologija, na određen način prilagođeno tako da osoba s invaliditetom može nesmetano obavljati svoj posao. Pristupačnost računalnih i mobilnih aplikacija ostvaruje se ukoliko je proizvođač omogućio upravljanje pomoću tipkovnice i kompatibilnost rada s čitačima ekrana. Pristupačnost informacijama slijepim osobama možemo osigurati prilagodbom sadržaja na Brajevom tisku ili u zvučnom obliku, ali i odgovarajućom pripremom sadržaja u računalnom odnosno digitalnom obliku.

Primjera je mnogo, a u svima se pristupačnost povećava ukoliko se poštuju načela univerzalnog dizajna koji se u cijelom svijetu sve više zagovara.
Univerzalni dizajn može se primijeniti na bilo koji proizvod ili okruženje, a podrazumijeva oblikovanje proizvoda, okruženja, programa i usluga na način da ih mogu koristiti sve osobe u najvećoj mogućoj mjeri, bez potrebe za dodatnim prilagođavanjima ili oblikovanjima. Na taj se način uzimaju u obzir različite potrebe i sposobnosti većeg broja ljudi, ali ne kao posebni uvjeti, već kao zajedničko obilježje svih ljudskih bića.