Očna i tiflotehnička pomagala

Tiflotehna d.o.o. u svojoj specijaliziranoj prodavaonici isporučuje tiflotehnička, očna pomagala (podgrupa – očne proteze) i pomagala kod dijabetesa putem ovjerene Potvrde o očnim i tiflotehničkim pomagalima i Potvrde o pomagalima za šećernu bolest (u daljnjem tekstu doznake), koje su dostupne prema pravilniku o Ortopedskim i drugim pomagalima, osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Doznaka je važeća kada je izdana od strane liječnika opće medicine ili drugog specijaliste, s važećom ovjerom i potpisom, te ne smije biti starija od 30 dana.

Popis pomagala za koja doznaku izdaje liječnik opće/obiteljske medicine, pedijatar:

Dugi bijeli štap

Pravo na dugi bijeli štap imaju sve slijepe osobe. Za pomagalo nije potreban prijedlog. Propisuje ga liječnik opće medicine. Odobrenje liječničkog povjerenstva HZZO-a nije potrebno. Rok uporabe pomagala je godinu dana, bez obveze vraćanja nakon uporabnog roka.

Šifra pomagala: 123903142903 ili 1239031429003

Govorni, ili Brailleev ručni sat

Odobrava se osiguranoj osobi od navršene 6. godine života. Od 7. do 18. godine života pravo se može ostvariti svake 4 godine, a od 18-te godine pravo se može ostvariti svakih 5 godina. Za pomagalo prijedlog nije potreban, propisuje ga liječnik opće medicine. Odobrenje liječničkog povjerenstva HZZO-a nije potrebno. Nema obveze vraćanja pomagala.

Šifra pomagala: 123906143003, 1239061430003 ili 1239061430004

 

*Ova pomagala možete ostvariti odlaskom, ili kontaktiranjem liječnika opće prakse koji izdaje doznaku. Nakon što liječnik opće prakse doznaku za pomagalo pusti u sustav, potrebno je obavijestiti nas (putem telefona, maila, ili osobnim dolaskom u našu poslovnicu), nakon čega dogovaramo daljnju realizaciju isporuke, ili preuzimanja pomagala.

Popis pomagala za koja doznaku izdaje specijalist oftalmolog:

Reproduktor zvučnih knjiga

Pravo na ovo pomagalo imaju sve osigurane slijepe osobe od navršene 6. godine života. Prijedlog nije potreban, ali je potrebna uputnica liječnika opće medicine za specijalista oftalmologa koji propisuje doznaku. Pomagalo odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a na temelju propisane Potvrde o očnim i tiflotehničkim pomagalima i dokaza o medicinskoj indikaciji. Rok uporabe pomagala je 5 godina. Nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala postoji obaveza vraćanja pomagala.

Šifre pomagala: 213031143402, 2130311434003 ili 2130311434004

Brailleev pisaći stroj Perkins

Pravo može ostvariti osigurana osoba dok se nalazi na redovnom školovanju te svaka druga osigurana osoba koja se služi Brailleevim pismom, a o čemu je obvezna priložiti potvrdu koju izdaje lokalna udruga slijepih članica Hrvatskog saveza slijepih ili Hrvatski savez slijepih ili Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“. Prijedlog nije potreban. Potrebna je uputnica liječnika opće medicine za specijalista oftalmologa koji propisuje pomagalo. Pomagalo odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a na temelju propisane Potvrde o očnim i tiflotehničkim pomagalima i dokaza o medicinskoj indikaciji. Pravo se može ostvariti od 7. godine života, a rok uporabe pomagala je 15 godina. Nakon prestanka potrebe i roka uporabe postoji obaveza vraćanja pomagala.

Šifra pomagala: 211512143102 ili 2115121431002

Brailleeva elektronička bilježnica

Pravo na pomagalo imaju osigurane slijepe osobe koja se služi Brailleevim pismom kod redovnog školovanja i prekvalifikacije, a o čemu je obvezna priložiti potvrdu koju izdaje lokalna udruga slijepih, članica Hrvatskog saveza slijepih ili Hrvatski savez slijepih. Prijedlog nije potreban. Potrebna je uputnica liječnika opće medicine za specijalista oftalmologa koji propisuje pomagalo. Pomagalo odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a na temelju propisane Potvrde o očnim i tiflotehničkim pomagalima i dokaza o medicinskoj indikaciji. Ovo pomagalo se koristi umjesto Elektroničkog povećala. Rok uporabe pomagala je 7 godina. Nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala postoji obaveza vraćanja pomagala.

Šifra pomagala: 211515143302 ili 2115151433002

 

Elektroničko povećalo

Pravo na pomagalo imaju osigurane slijepe osobe s ostatkom vida i sve osigurane osobe s vidnom oštrinom manjom od 20% kod redovnog školovanja ili prekvalifikacije. Prijedlog nije potreban (potrebna je uputnica liječnika opće medicine za specijalista oftalmologa). Pomagalo propisuje isključivo specijalist oftalmolog koji je zaposlen na Klinici. Pomagalo odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a na temelju propisane Potvrde o očnim i tiflotehničkim pomagalima i dokaza o medicinskoj indikaciji. Ovo pomagalo se koristi umjesto Brailleeve elektroničke bilježnice. Rok uporabe pomagala je 7 godina. Nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala postoji obaveza vraćanja pomagala. Osigurana osoba nema pravo na elektroničko povećalo ako je već ostvarila pravo na teleskopske naočale, i to do isteka roka uporabe pomagala.

Šifra pomagala: 000000143502 ili 0000001435002

Čitač ekrana s govornom jedinicom

Pravo može ostvariti osigurana osoba od 7. do 65. godine života za vrijeme redovnog školovanja o čemu je obvezna priložiti potvrdu koju izdaje Hrvatski savez slijepih i potvrdu obrazovne ustanove o redovnom školovanju. Prijedlog nije potreban, ali je potrebna uputnica liječnika opće medicine za specijalista oftalmologa koji propisuje pomagalo, a odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a na temelju propisane Potvrde o očnim i tiflotehničkim pomagalima i dokaza o medicinskoj indikaciji. Rok uporabe pomagala je 8 godina. Nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala postoji obaveza vraćanja pomagala.

Šifra pomagala: 213021143203 ili 2130211432003

 

*Ove je doznake potrebno ovjeriti na HZZO-u i dostaviti nam ih putem pošte, ili osobnim dolaskom u našu poslovnicu, nakon čega dogovaramo daljnju isporuku pomagala.