Doznake

Pomagala dostupna preko HZZO-a

Tiflotehna d.o.o. u svojoj specijaliziranoj prodavaonici isporučuje tiflotehnička, očna pomagala (podgrupa – očne proteze) i pomagala kod dijabetesa putem ovjerene Potvrde o očnim i tiflotehničkim pomagalima i Potvrde o pomagalima za šećernu bolest (u daljnjem tekstu doznake), koje su dostupne prema pravilniku o Ortopedskim i drugim pomagalima, osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Doznaka je važeća kada je izdata od strane liječnika opće medicine ili drugog specijaliste, sa važećom ovjerom i potpisom, te ne smije biti starija od 30 dana.

Popis pomagala za koja izdaje doznaku liječnik opće/obiteljske medicine, pedijatar:

Dugi bijeli štap

Pravo na dugi bijeli štap za slijepe imaju sve slijepe osobe. Za pomagalo nije potreban prijedlog. Propisuje ga liječnik opće medicine. Odobrenje liječničkog povjerenstva HZZO-a nije potrebno. Rok uporabe pomagala je godinu dana, bez obveze vraćanja nakon uporabnog roka.

Šifra pomagala: 123903142903

Govorni, ili Brailleov ručni sat

Odobrava se osiguranoj osobi od navršene 6. godine života. Od 7. do 18. godine života pravo se može ostvariti svake 4 godine, a od 18-te godine pravo se može ostvariti svakih 5 godina. Za pomagalo prijedlog nije potreban, propisuje ga liječnik opće medicine. Odobrenje liječničkog povjerenstva HZZO-a nije potrebno. Nema obveze vraćanja pomagala.

Šifra pomagala: 123906143003

Uređaj za mjerenje glukoze u krvi

Šifra pomagala: 0324120804004

Dijagnostičke trakice za mjerenje glukoze u krvi

Šifra pomagala: 0324120807019

Lancete za vađenje krvi iz prsta za kontrolu glukoze u krvi

Šifra pomagala: 0321120808009

Senzori za mjerenje glukoze u krvi

Šifra pomagala (uređaj za skeniranje glukoze u krvi): 0324240808001

Šifra pomagala (senzor): 0324240809002

(za navedena pomagala za mjerenje i kontrolu glukoze u krvi, liječnik opće prakse izdaje doznaku po preporuci dijabetologa)

*Ova pomagala možete ostvariti odlaskom, ili kontaktiranjem liječnika opće prakse koji izdaje doznaku. Nakon što liječnik opće prakse pusti doznaku za pomagalo u sustav, potrebno je obavijestiti nas (putem telefona, maila, ili osobnim dolaskom u našu poslovnicu), nakon čega dogovaramo daljnju realizaciju isporuke, ili preuzimanja pomagala.

Popis pomagala za koja izdaje doznaku oftamolog:

Reproduktor zvučnih knjiga

Pravo na ovo pomagalo imaju sve osigurane slijepe osobe od navršene 6. godine života. Prijedlog nije potreban, ali je potrebna uputnica liječnika opće medicine za specijalista oftalmologa koji propisuje doznaku. Pomagalo odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a na temelju propisane Potvrde o očnim i tiflotehničkim pomagalima i dokaza o medicinskoj indikaciji. Rok uporabe pomagala je 5 godina. Nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala postoji obaveza vraćanja pomagala.

Šifre pomagala: 2130311434003, 2130311434004

Brailleov pisaći stroj Perkins

Pravo može ostvariti osigurana osoba dok se nalazi na redovnom školovanju te svaka druga osigurana osoba koja se služi Brailleovim pismom, a o čemu je obvezna priložiti potvrdu koju izdaje lokalna udruga slijepih članica Hrvatskog saveza slijepih ili Hrvatski savez slijepih ili Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“. Prijedlog nije potreban. Potrebna je uputnica liječnika opće medicine za specijalista oftalmologa koji propisuje pomagalo. Pomagalo odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a na temelju propisane Potvrde o očnim i tiflotehničkim pomagalima i dokaza o medicinskoj indikaciji. Pravo se može ostvariti od 7. godine života, a rok uporabe pomagala je 15 godina. Nakon prestanka potrebe i roka uporabe postoji obaveza vraćanja pomagala.

Šifra pomagala: 211512143102

Brailleova elektronička bilježnica

Pravo na pomagalo imaju osigurane slijepe osobe koja se služi Brailleovim pismom kod redovnog školovanja i prekvalifikacije, a o čemu je obvezna priložiti potvrdu koju izdaje lokalna udruga slijepih, članica Hrvatskog saveza slijepih ili Hrvatski savez slijepih ili Centar za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“. Prijedlog nije potreban. Potrebna je uputnica liječnika opće medicine za specijalista oftalmologa koji propisuje pomagalo. Pomagalo odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a na temelju propisane Potvrde o očnim i tiflotehničkim pomagalima i dokaza o medicinskoj indikaciji. Ovo pomagalo se koristi umjesto Elektroničkog povećala. Rok uporabe pomagala je 7 godina. Nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala postoji obaveza vraćanja pomagala.

Šifra pomagala: 211515143302

Elektroničko povećalo

Pravo na pomagalo imaju osigurane slijepe osobe s ostatkom vida i sve osigurane osobe s vidnom oštrinom manjom od 20% kod redovnog školovanja ili prekvalifikacije. Prijedlog nije potreban (potrebna je uputnica liječnika opće medicine za specijalista oftalmologa). Pomagalo propisuje isključivo specijalist oftalmolog koji je zaposlen na Klinici. Pomagalo odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a na temelju propisane Potvrde o očnim i tiflotehničkim pomagalima i dokaza o medicinskoj indikaciji. Ovo pomagalo se koristi umjesto Brailleove elektroničke bilježnice. Rok uporabe pomagala je 7 godina. Nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala postoji obaveza vraćanja pomagala. Osigurana osoba nema pravo na elektroničko povećalo ako je već ostvarila pravo na teleskopske naočale, i to do isteka roka uporabe pomagala.

Šifra pomagala: 000000143502

Čitač ekrana s govornom jedinicom

Pravo može ostvariti osigurana osoba od 7. do 65. godine života za vrijeme redovnog školovanja o čemu je obvezna priložiti potvrdu koju izdaje Hrvatski savez slijepih i potvrdu obrazovne ustanove o redovnom školovanju. Prijedlog nije potreban, ali je potrebna uputnica liječnika opće medicine za specijalista oftalmologa jer liječnik specijalist propisuje pomagalo, a odobrava liječničko povjerenstvo HZZO-a na temelju propisane Potvrde o očnim i tiflotehničkim pomagalima i dokaza o medicinskoj indikaciji. Rok uporabe pomagala je 8 godina. Nakon prestanka potrebe i roka uporabe pomagala postoji obaveza vraćanja pomagala.

Šifra pomagala: 213021143203

*Ove doznake je potrebno ovjeriti na HZZO-u i dostaviti nam ih putem pošte, ili osobnim dolaskom u našu poslovnicu, nakon čega dogovaramo daljnju isporuku pomagala.